Studencie, aby otrzymać zaświadczenie musisz udać się do Dziekanatu Instytutu i wpisać się na listę osób oczekujących na zaświadczenie.

Poniżej przedstawiamy rodzaje zaświadczeń, które można uzyskać:

  • zaświadczenie do Banku
  • zaświadczenie do ZUS
  • zaświadczenie do KRUS
  • zaświadczenie do zakładu pracy
  • zaświadczenie o studiowaniu na semestrze
  • zaświadczenie o pisaniu pracy na dany temat
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • inne zaświadczenia wydawane na prośbę studenta


Zaświadczenie otrzymuje się na drugi dzień po zgłoszeniu zapotrzebowania.