Nowy Zarząd AZS PWSZ w Suwałkach (od dnia 21.03.2014 r.)

Prezes
mgr Zdzisław Borowski

Zastępca Prezesa
Tomasz Sawicki       

Skarbnik
Hubert Wiszniewski

Sekretarz
Grzegorz Twarowski

Członek Zarządu
Dariusz Krupowicz

Członek Zarządu
Igor Legenzow

Członek Zarządu
mgr Mariusz Cieślukowski