Studencie, aby wpisać się na listę do promotorów pracy dyplomowej musisz:

  • zgłosić się do Sekretariatu Instytutu w celu wpisania na listę promotorów,
  • ostateczną decyzję o przyjęciu do danego promotora podejmuje Dyrektor Instytutu.

Lista zostanie umieszczona w gablocie informacyjnej Instytutu oraz na stronie internetowej.