Szanowny Studencie, po zakończonej sesji egzaminacyjnej zobowiązany jesteś do:

  1. złożenia w Dziekanacie Instytutu indeksu łącznie z kartą okresowych osiągnięć studenta,
  2. warunkiem przyjęcia indeksu do zaliczenia semestru jest jego prawidłowe uzupełnienie:
  • indeks musi zawierać komplet wpisów tj. ocena, data i podpis osoby egzaminującej;
  • zaistniałe pomyłki należy poprawić przekreślając wpis niepoprawny i wpisując właściwy – nie używając korektora;
  1. rozpoczynając kolejną sesję egzaminacyjną student zobowiązany jest odebrać indeks w Dziekanacie Instytutu osobiście lub też poprzez starostę grupy/roku.