ZaPARKują swój biznes

 

PARKowanie swojego biznesu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Suwałkach to jeden z głównych punktów porozumienia, które wczoraj (wtorek) podpisała Uczelnia z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Suwałkach. Chodzi o propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów PWSZ, którzy będą mogli skorzystać
z bezpłatnych usług doradcy biznesowego, skonfrontować swoje pomysły na biznes uwzględniając rynkowe realia, a także poznać główne elementy biznesplanu, które należy brać pod uwagę przy planowaniu własnej firmy.

Porozumienie o współpracy dr Marta Wiszniewska, rektor PWSZ w Suwałkach oraz Dariusz Bogdan, prezes zarządu PNT podpisali w obecności Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk  na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Dokument oprócz współpracy przy projekcie „ZaPARKuj swój biznes" mówi także o prowadzeniu różnych form wsparcia przedsiębiorstw w celu przyciągania i zatrzymywania przedstawicieli młodego biznesu w Suwałkach, pracach badawczo-rozwojowych oraz komplementarności w prowadzeniu badań laboratoryjnych.  PWSZ oraz Park Naukowo-Technologiczny mają się przede wszystkim wspierać i uzupełniać, a nie konkurować – mówił Dariusz Bogdan.

Najwięcej na współpracy mogą zyskać natomiast sami studenci PWSZ, którzy jak podkreślała dr Marta Wiszniewska, są niezwykle przedsiębiorczy i ambitni. Wspieranie w nich takich podstaw i pomoc w założeniu oraz prowadzeniu własnego biznesu jest podstawą podpisanego porozumienia.