Studenci korzystają z projektów unijnych

 

„Międzynarodowe kompetencje WORKSkillS", „kompetencje kluczem do sukcesu (…)" oraz „wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych (…)" – z takich projektów unijnych mają możliwość korzystać obecnie studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

            Łączna kwota unijnego dofinansowania to niemal 2,5 mln. zł.

 

1.       „BTEC WorkSkills – międzynarodowe kompetencje studentów PWSZ".

 

Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom PWSZ w Suwałkach poprzez podniesienie kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych, analitycznych i przedsiębiorczych 280 studentów kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmetologia, Pedagogika, Finanse i rachunkowość, Filologia, Ekonomia, Budownictwo i Transport.  Dofinansowanie projektu z UE: 617 750,00 zł.

 

2.       „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju"

 

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji 800 pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych z terenów województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego z zakresu dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywacji zawodowej społeczeństwa z przyczyn zdrowotnych. Dofinansowanie projektu z UE: 1 461 600,00 zł

 

3.       „Kompetencje kluczem do sukcesu - wzrost kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i z zakresu przedsiębiorczości studentów kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne PWSZ w Suwałkach"

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 70 studentów w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w tym wzrost kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i przedsiębiorczych wśród studentów Kierunków Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa. Dofinansowanie projektu z UE: 415 545,00 zł.