Rozmawiali o wolontariacie

O idei wolontariatu dyskutowali studenci pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. W ramach spotkania TechKlub-u w suwalskiej siedzibie Centrum Trójki mówili o bezinteresownej pomocy i świadomym pomaganiu – przede wszystkim o motywacji, potrzebach, możliwościach, kompetencjach i uwarunkowaniach prawnych. Uczestnicy dzielili się dotychczasowymi doświadczeniami i zapoznali się z aktualną ofertą pomocy w regionie. Atrakcyjne okazały się nowe kierunki działań np. e-wolontariat, wolontariat senioralny, czy wolontariat zagraniczny. Organizatorem i moderatorem spotkania był Karol Świerzbin, przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma.