Porozumienie z WAT-em

 

Współpraca przy tworzeniu logistyki na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach – to główny punkt podpisanego porozumienia o współpracy między PWSZ w Suwałkach a Wojskową Akademią Techniczną. Swój finał znalazły bowiem rozmowy prowadzone z władzami WAT-u od końca ubiegłego roku.

Dr Marta Wiszniewska, Rektor PWSZ porozumienie o współprac podpisała z dr. hab. Julianem Majem, prof. WAT, Dziekanem Wydziału Logistyki. Dokument pozwoli prowadzić wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji studentów oraz prowadzenia badań naukowych, w obszarze logistyki i nauk o obronności, zwłaszcza sektora pozamilitarnego. Porozumienie obejmuje również wymianę doświadczeń z zakresu realizacji procesu kształcenia studentów, a także przygotowywania dokumentacji planistycznej w postaci programów i planów nauczania, a także działalności metodycznej, m.in. w zakresie organizacji seminariów, sympozjów i konferencji naukowych.

W spotkaniu uczestniczyli również Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr Edyta Kimera, Prodziekan ds. kształcenia WLO WAT dr hab. inż. Roman Polak, prof. WAT, Prodziekan ds. naukowych WLO WAT prof. dr hab. Lech Kościelecki, dyrektor ISBiO dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT oraz dr inż. Wojciech Kocańda.

Przypomnijmy, że podobne porozumienia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Suwałkach podpisała również z Politechniką Warszawską oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.