O totalitaryzmie i demokracji

O przestrzeni publicznej jako miejscu wolnym od symboli totalitaryzmu dyskutowali studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Konferencja naukowo-szkoleniowa to pomysł uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, którzy do współpracy zaprosili pracowników i studentów suwalskiej Uczelni – przede wszystkim z kół naukowych: „Demokracja" oraz „Sine Cura".

Bartosz Buciński mówił o „Referendum jako podstawowym narzędziu demokracji", Ewelina Korzun przybliżyła rozumienie pojęcia „demokracja" przez starożytnych Greków. Paula Rydzewska oraz Weronika Lisowiec zajęły się natomiast tematami współczesnej demokracji, wskazując jej wady i zalety oraz szerzej omawiając tzw. Brexit. Paulina Bobrowska, uczennica II LO, dokonała z kolei podsumowania okresu transformacji ustrojowej w Polsce, a główni organizatorzy konferencji: Juliusz Błażewicz oraz Tomasz Krachało omówili m.in. ustawą dekomunizacyjną. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 
            Konferencję podsumował dr Andrzej Sęk, dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia.