Językowa sztafeta ukończona… Laureaci nagrodzeni

Z ortografią, interpunkcją, związkami frazeologicznymi, pleonazmami, fleksją, właściwym użyciem wyrazów obcych i gwarą Suwalszczyzny zmierzyli się uczestnicy konkursu „Sztafeta Miłośnika Ojczystego Języka", która odbyła się 21 lutego, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,  w uczelnianej Bibliotece. W grze wzięły udział trzyosobowe drużyny, pięć z VII LO i cztery spośród studentów PWSZ w Suwałkach. Każda z drużyn, według komisji konkursowej, reprezentowała wysoki poziom wiedzy. Uczestnicy świetnie poradzili sobie m. in. z gwarą Suwalszczyzny (kuzden, jeglaska, czy buksy), wiedzieli kim jest abnegat, czy  dlaczego zdanie „narysował swój autoportret" jest niepoprawne.

Miejsce I

Największą ilość punktów - 105 na 127 możliwych do zdobycia uzyskała drużyna nr 4 z VII LO, w składzie:

Iga Barbara Borejsza

Zuzanna Filipowicz

Mariola Kruszewska

Rozstrzygnięcie miejsc drugiego, trzeciego i wyróżnienia wymagało dogrywki, bo aż trzy drużyny zdobyły tę samą ilość punktów – 101. W drodze dogrywki, którego zadanie polegało na sprawdzeniu znajomości synonimów

Miejsce II

101+30 zdobyła drużyna nr 5 z VII LO, w składzie:

Natalia Dyczewska

Zofia Mackiewicz

Wioletta Pawelska

 

Miejsce III

101 + 10 zdobyła drużyna nr 1 z VII LO, w składzie:

Patrycja Ołów

Matys Szymon

Laura Niewulis

 

Wyróżnienie

Drużyna nr 3 spośród studentów w składzie:

Patryk Olszewski

Krzysztof Żukowski

Adam Sulewski

 

Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!