III polsko-ukraińskie Sympozjum Naukowe

Kolejna odsłona polsko-ukraińskiej współpracy naukowo-dydaktycznej za nami. III Sympozjum Naukowe: „Polska – Ukraina. Synergetyczna Współpraca Międzynarodowa" odbyła się w Kijowie, Połtawie i Słowiańsku. To pokłosie wcześniejszych spotkań przedstawicieli uczelni, którzy we wrześniu odwiedzili też Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach. Wówczas dyskutowano m. in. o stosunkach międzynarodowych
a rozwoju regionalnym, aktualnych wyzwaniach we współpracy polsko-ukraińskiej, czy ponadregionalnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców. Przede wszystkim jednak władze PWSZ w Suwałkach podpisały z ukraińskimi uczelniami porozumienia o współpracy.

            Celem III Sympozjum było natomiast rozwinięcie dyskursu naukowego obejmującego:

- uznawanie akademickiego wykształcenia i równoważności stopni naukowych;

- edukacja: wykształcenie dualne i dystancyjne, podwójne dyplomy, możliwość kształcenia studentów z Ukrainy w Polsce;

- kształcenie dla regionalnych rynków pracy;

- rozwój przedsiębiorczości (MŚP) w przestrzeniach samorządowych polsko-ukraińskich;

- bezpieczeństwo energetyczne ukraińsko-polskie, w tym budowa korytarzy energetycznych, OZE.