Dyskutowali o roli kobiet i bezpieczeństwie

 

Rola kobiet w sferze społeczno-politycznej oraz bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe a współczesne siły zbrojne – to główne tematy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, w której uczestniczyli pracownicy i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

W Komitecie Naukowym konferencji, która odbywała się w Olsztynie, znalazł się dr Andrzej Sęk, Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia, a dużym zaangażowaniem wykazali się studenci bezpieczeństwa wewnętrznego suwalskiej Uczelni – głównie zrzeszeni w kołach naukowych: „Sine Cura" oraz „Demokracja". W Konferencji wzięło udział 66 uczestników między innymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego, Warmińsko-Mazurskiego, czy Akademii Sztuk Wojennych.

Wśród prelegentów znaleźli się m. in.:

- dr Jarosław Kuczyński „Przesmyk suwalski. Współczesne zagrożenia".
- dr Andrzej Sęk „Nadrzędność polityki nad prawem. Prawda czy fałsz?"
- Weronika Lisowiec (studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego) „Psychologiczne aspekty sprawowania władzy publicznej na przykładzie Gminy Suwałki".
- Mateusz Jagłowski  (student trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego) „Władza suwerena na przykładzie gminy Nowinka".
- Weronika Koronkiewicz, Cezary Siemaszko (studenci trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego) „Militarne zagrożenia bezpieczeństwa państwa".

Warto dodać, że uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Olsztynie było doskonałą okazją nie tylko do promocji suwalskiej Uczelni, ale i do  wymiany poglądów naukowych w obszarze polityki i bezpieczeństwa.