Dyskutowali o problemach mniejszości narodowych

O problemach oświatowych mniejszości narodowych w Europie dyskutowali w Wilnie przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Wśród zaproszonych gości byli też wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (dr Agata Wądołowska, dr Leszek Sidorowicz, dr Agata Osińska i dr Andrzej Sęk).

            Wszystko za sprawą Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: „Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie wczoraj, dzisiaj i jutro", zorganizowanej przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.

             Celem konferencji była ocena istniejących problemów i zagrożeń oraz prezentacja dobrych praktyk europejskich. Wśród licznych prelegentów suwalską Uczelnię reprezentował dr Sęk Andrzej, który mówił o  „Ochronie praw mniejszości w Polsce. Analiza problemu na podstawie rozwiązań prawnych". Konferencja była też doskonałą okazją do wymiany poglądów na bieżące problemy mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie.