dr Marta Wiszniewska
Rektor


tel. (87) 562 84 32
fax (87) 562 84 55

e-mail: sekretariat.rektor[at]pwsz.suwalki.pl

 

dr Edyta Kimera
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
tel. (87) 562 84 54
fax (87) 562 84 55
e-mail: dzialnauczania@pwsz.suwalki.pl


dr n. med. Jarosław Kuczyński
Prorektor ds. promocji i rozwoju
tel (87) 562 84 56
fax (87) 562 84 55
tel kom 507 177 659
e-mail:j.kuczynski[at]pwsz.suwalki.pl


dr inż. Wiktor Jakubowski
Dziekan Wydziału Politechnicznego
tel. 662-246-636
e-mail: w.jakubowski@pwsz.suwalki.pl


dr Piotr Kowalczuk

Dziekan Wydziału Humanistyczno - Ekonomicznego
tel. (87) 562 84 25
e-mail: whe[at]pwsz.suwalki.pldr Andrzej Sęk
Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia
tel. (87) 562 83 92
e-mail: woz[at]pwsz.suwalki.pl
 

dr Agata Wądołowska
p.o. Kanclerz 
tel. (87) 562 84 36
fax (87) 562 84 55
e-mail: sekretariat.kanclerz[at]pwsz.suwalki.pl
 

mgr Dorota Ołów
Kwestor
tel. (87) 562 83 71
e-mail:d.olow[at]pwwsz.suwalki.pl