Zapytanie ofertowe nr 4/2016/POWER dot. Zadania Nr 4 CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/POWER dot. Zadania Nr 4  CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4   Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe nr 3/2016/POWER dot. Zadania Nr 2 CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4

Zapytanie ofertowe nr 3/2016/POWER dot. Zadania Nr 2  CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4   Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe nr 5/2016/POWER dot. Zadania Nr 3 CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4

Zapytanie ofertowe nr 5/2016/POWER dot. Zadania Nr 3  CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4   Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe nr 6/2016/POWER dot. Zadania Nr 5 CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4

Zapytanie ofertowe nr 6/2016/POWER dot. Zadania Nr 5 CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4   Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1

Komunikat nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Ochrony Zdrowia

  Komunikat nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Ochrony Zdrowia (link)    

Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym

  Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym (link)    

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Suwałkach

  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Suwałkach (link)

Komunikat nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Politechnicznym

  Komunikat nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Politechnicznym (link)

Komunikat nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Politechnicznym

  Komunikat nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Politechnicznym (link)

Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym

Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym Państwowej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (link)

Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Politechnicznym

  Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Politechnicznym Państwowej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (link)    

Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Politechnicznym

  Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Politechnicznym Państwowej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (link)

Ogłoszenie o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych

W związku z przeprowadzonymi na uczelni wyborami organów jednoosobowych Biuro Rektora uprzejmie przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych (ewentualnie informacji o uprzednim złożeniu...

[Nierozstrzygnięty] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę podręczników kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników dla pielęgniarek i położnych opracowanych i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usług kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia części teoretycznej zajęć...

Ogłoszenie na pełnienie funkcji kierowników kursów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Kierowników kursów oparciu o Programy Centrum...

Zapytanie ofertowe nr 2/2016/POWER - specjalista ds. zamówień publicznych

  Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest wyłonienie specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i...

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/POWER - specjalista ds. rekrutacji i monitoringu

  Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest wyłonienie specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i...

Komunikat nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Ochrony Zdrowia

Komunikat nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (link)

Komunikat nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Politechnicznym

Komunikat nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Politechnicznym Państwowej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (link)

Komunikat nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym

Komunikat nr 5 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym Państwowej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (link)

Komunikat nr 2 Komisji Wyborczej Wydziału Ochrony Zdrowia

Komunikat nr 2 Komisji Wyborczej Wydziału Ochrony Zdrowia (link)

Komunikat nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym

Komunikat nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym Państwowej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (link)

Komunikat nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Politechnicznym

Komunikat nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej w Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2016 r....