W Bibliotece istnieje możliwość dokonywania wydruków komputerowych i skanowania dokumentów. Samodzielne skanowanie materiałów jest bezpłatne.

Wykonane reprodukcje mogą być przeznaczone jedynie do dozwolonego użytku własnego (Dz. U. Nr 80, poz. 904
z 2000 r., ze zm.).

Zasady i koszty usługi skanowania zleconej bibliotekarzowi:

Do skanowania przyjmowane są tylko te materiały, których nie można wypożyczyć na zewnątrz.

Składając zlecenie należy wypełnić stosowny druk (dostępny w czytelni), w którym trzeba podać strony, które chcemy zeskanować i adres e-mail.

Zlecenia należy składać u dyżurującego bibliotekarza do godz. 17.30.

Zeskanowane materiały są przesyłane na pocztę elektroniczną lub można je odebrać osobiście.

Koszt jednego skanu wynosi 0,20 zł.

Czas realizacji jest uzależniony od ilości zleceń.

Zasady i koszty drukowania:

Drukowane są tylko pliki przesyłane na pocztę wypozyczalnia2@pwsz.suwalki.pl lub dostarczane na wymiennym nośniku.

Koszt wydruków komputerowych

  • 1 str. wydruku czarno-biała A4 – 0,40 zł
  • 1 str. wydruku czarno-biała A3 – 0,80 zł
  • 1 str. wydruku kolorowego A4 – 3,00 zł