Publikacje pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda
F. Szczepanika w Suwałkach rejestrowane są w Polskiej Bibliografii Naukowej.

 

Wyszukiwanie według nazwiska autora.