O nas

Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach tworzona jest od dnia 15 lipca 2005 roku, kiedy to oficjalnie zatwierdzono powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Twórcom Biblioteki od początku przyświecał jeden cel, stworzenia nowoczesnej, hybrydowej biblioteki, gromadzącej i udostępniającej zbiory z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, które umożliwiałyby czytelnikowi dostęp do jak największej ilości informacji.

Swoje zbiory udostępniamy nie tylko studentom i pracownikom naszej Uczelni ale także wszystkim zainteresowanym - pełnimy tym samym funkcje biblioteki publicznej. Jesteśmy biblioteką  otwartą na potrzeby wszystkich użytkowników.

Misja naszej Biblioteki

Misja naszej Biblioteki jest zgodna ze strategią Uczelni.

Misją Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach jest wspieranie procesów edukacyjnych, dydaktycznych i naukowo-badawczych realizowanych w Uczelni oraz zapewnienie studentom
i pracownikom naukowym  dostępu do  zasobów własnych i globalnych, a także zewnętrznych zbiorów informacji; współudział w kształtowaniu i rozwijaniu informacyjnych kompetencji studentów; utrzymywania najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności.

Celem strategicznym Biblioteki jest  aktywne wspieranie procesów dydaktycznych, edukacyjnych i naukowo-badawczych realizowanych przez Uczelnię.

Biblioteka realizuje swoją misję poprzez:

 • budowanie kolekcji bibliotecznej, zgodnej z profilem kształcenia Uczelni oraz z potrzebami użytkowników;
 • wdrażanie nowoczesnej technologii informatycznej w procesy opracowania, udostępniania i wyszukiwania informacji;  
 • tworzenie szerokiej gamy usług informacyjnych, ich rozwijanie i unowocześnianie;
 • prowadzenie szkoleń, spotkań, konsultacji i innych form edukacji informacyjnej i bibliotecznej studentów;
 • współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego poprzez oferowanie odpowiednich usług
  i wiedzy;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki i Uczelni poprzez ich promocję i popularyzację;
 • dbałość o rozwój kadry bibliotecznej, jej ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • współpracę z innymi bibliotekami  w kraju i na świecie.
   

Nasza lokalizacja

Biblioteka mieści się w siedzibie głównej uczelni, w nowym oddanym do użytku we wrześniu 2006 roku lokalu. Na powierzchni 804m², rozmieszczone są: czytelnia, wypożyczalnia, dwie kabiny do pracy indywidualnej,  kabina do pracy grupowej oraz hol wystawowy. Magazyny biblioteczne, znajdujące się w piwnicy, to nowoczesne repozytoria mieszczące na 1 m² 1000 woluminów. 

Nowoczesna architektura, którą zastosowano w aranżowaniu wnętrz (przeszklone ściany, ciepłe kolory, tłumiące hałasy wykładziny podłogowe, wysokiego standardu meble),  kreuje przyjazną, zachęcającą do pracy umysłowej przestrzeń.  Dzięki temu Biblioteka jest nie tylko ośrodkiem naukowym i miejscem pracy, ale również  przyjemnym  miejscem do intelektualnego wypoczynku.

Nasz system komputerowy

Od początku pracujemy w zautomatyzowanym systemie zarządzania SOWA2/MARC21, który pozwala na katalogowanie wszystkich materiałów bibliotecznych. Oprogramowanie umożliwia czytelnikowi, poprzez Internet, zdalne przeglądanie katalogu, wyszukanie, zarezerwowanie i zamówienie wybranej pozycji oraz tworzenie własnych zestawień bibliograficznych. Ponadto czytelnicy posiadają indywidualne Internetowe konta biblioteczne, co daje im możliwość zamawiania przez Internet książek i monitorowania swojego stanu wypożyczeń oraz dokonywania prolongaty.

Poziom komputeryzacji usług Biblioteki PWSZ w Suwałkach stawia ją w gronie najpełniej skomputeryzowanych bibliotek w kraju.


Nasz księgozbiór

Księgozbiór Biblioteki PWSZ w Suwałkach gromadzony jest
w kierunku tworzenia naukowych, dziedzinowych kolekcji, tematycznie związanych z kierunkami kształcenia. Oprócz książek i wydawnictw ciągłych gromadzimy również zbiory specjalne tzn.: mapy,  wydawnictwa multimedialne i elektroniczne oraz normy. Jest to największy zbiór najnowszej literatury dydaktyczno-naukowej w regionie.

Nasz księgozbiór sukcesywnie wzrasta.Nasze usługi

Od momentu powstania  Biblioteka aktywnie wspiera procesy dydaktyczne i naukowo-badawcze Uczelni poprzez zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do własnych i zewnętrznych zasobów informacji.

Poza tradycyjnymi usługami (wypożyczaniem prezencyjnym i na zewnątrz) biblioteka oferuje wiele nowoczesnych usług, takich jak: dostęp do elektronicznego katalogu, dostęp do kilkudziesięciu licencjonowanych, pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych z najnowszą zagraniczną literaturą naukową, sprowadzanie czytelnikom materiałów bibliotecznych z innych bibliotek w postaci oryginalnej lub w formie plików komputerowych oraz odbitek kserograficznych,  wypożyczanie materiałów elektronicznych i audiowizualnych, dostęp do stanowisk komputerowych i Internetu.

Ponadto Biblioteka proponuje szeroki wachlarz szkoleń skierowany do studentów, tj.: szkolenie biblioteczne dla studentów I roku,  pakiet 3. szkoleń dla studentów piszących prace dyplomowe z zakresu wyszukiwania literatury, pisania i edytowania pracy dyplomowej oraz szkolenie skierowane do wszystkich roczników z zakresu edytowania tekstów w programie Word.

Warto również wspomnieć, iż pracownicy biblioteki są pomysłodawcami i organizatorami Galerii Akademickiej, której głównym celem jest promowanie młodych artystów miasta i regionu, a szczególnie studentów PWSZ. Galeria organizuje wystawy literackie, plastyczne i fotograficzne oraz spotkania autorskie.

 

Nasi sponsorzy