23.11.2016 Oferujemy nowy, dogodniejszy dostęp do baz danych

Oferujemy nowy, dogodniejszy dostęp do baz danych

 

Od roku akademickiego 2016/2017 Biblioteka umożliwia Czytelnikom nowy, dogodniejszy dostęp do wszystkich swoich licencjonowanych baz danych.

 

Nowy dostęp umożliwia korzystania z baz danych nie tylko poprzez sieć uczelnianą,
ale również poza nią np. z sieci domowej.

 

Aby móc korzystać z baz w domu należy:

po pierwsze – wejść na stronę Biblioteki

Ważne! Dostęp do baz spoza sieci Uczelnianej tylko ze strony Biblioteki PWSZ w Suwałkach

po drugie – wejść do zakładki bazy danych

po trzecie – wybrać poszukiwaną bazę danych

po czwarte – zalogować sięlogujemy się tak jak do katalogu on-line

 

Przypominamy:

login: PESEL

hasło: jeśli nie zostało na koncie bibliotecznym zmienione, wówczas należy wprowadzić dzień urodzenia, miesiąc urodzenia i cztery pierwsze litery nazwiska, pamiętając, iż pierwsza litera musi być duża (przykładowe hasło: 0409Kowa), jeśli hasło zostało zmienione, wówczas posługujemy się nowo obranym  hasłem.

 

Licencjonowane bazy danych Biblioteki PWSZ w Suwałkach

IBUK libra – internetowa czytelnia podręczników akademickich i książek naukowych;

EMIS – serwis tematyczny  zwierający   informacje o biznesie, gospodarce,   ekonomii,   finansach, przemyśle, polityce prawie wszystkich krajów rozwijających się, w tym również Polski;

LEX – system informacji prawnej;

PBL – baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu nauk medycznych i pokrewnych;

EBSCO – platforma zawierająca 15. wielodziedzinowych baz pełnotekstowych oraz bibliograficzno-abstraktowych;

Springer – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa;

SinceDirect - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa;

Scopus - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa;

Wiley Online Libary - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa;

Web of Science – wielodziedzinowy pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych.