23.02.2017 Zwycięscy Sztafety Miłośnika Ojczystego Języka wyłonieni…

Uczestnicy konkursu językowego „Sztafeta Miłośnika Ojczystego Języka", który zorganizowany został 21 lutego, przez naszą Bibliotekę, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, mieli twardy orzech do zgryzienia. Musieli się zmierzyć nie tylko z ortografią, fleksją, związkami frazeologicznymi i pleonazmami, ale także wykazać się znajomością wyrazów obcych i gwary Suwalszczyzny.

Wszystkie drużyny (pięć z VII LO i cztery spośród studentów PWSZ w Suwałkach) spisały się na medal.

Walka była bardzo wyrównana i tylko kilka punktów zadecydowało o zwycięstwach poszczególnych drużyn. Każdy uczestnik zasłużył na miano Mistrza Ojczystego Języka.

 

Miejsce I

Największą ilość punktów – 105 na 127 możliwych do zdobycia – uzyskała drużyna nr 4 z VII LO, w składzie:

Iga Barbara Borejszo

Zuzanna Filipowicz

Mariola Kruszewska

Rozstrzygnięcie miejsca drugiego, trzeciego i wyróżnienia wymagało dogrywki, bo aż trzy drużyny zdobyły tą samą ilość punktów – 101. W drodze dogrywki, która polegała na sprawdzeniu znajomości synonimów

Miejsce II

101+30 zdobyła drużyna nr 5 z VII LO, w składzie:

Natalia Dyczewska

Zofia Mackiewicz

Wioletta Pawelska

 

Miejsce III

101 + 10 zdobyła drużyna nr 1 z VII LO, w składzie:

Patrycja Ołów

Matys Szymon

Laura Niewulis

 

Wyróżnienie

Drużyna nr 3 spośród studentów w składzie:

Patryk Olszewski

Krzysztof Żukowski

Adam Sulewski

 

Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy