Zbiory biblioteczne są rejestrowane w katalogach bibliotecznych. Zawierają one opisy bibliograficzne zgromadzonych
w bibliotece dokumentów, informacje o posiadanych egzemplarzach (zasób) i miejscu ich udostępniania (lokalizacja).

W naszej Bibliotece funkcjonują dwa rodzaje katalogów:

  • tradycyjny katalog  kartkowy,
  • katalog komputerowy  on-line.

Na naszej stronie przybliżamy także dostęp do katalogów innych bibliotek, co umożliwia szersze wyszukiwanie literatury.

Więcej informacji o poszczególnych katalogach znajdą Państwo w zakładkach: katalog on-line i katalog kartkowy, katalogi innych bibliotek.