W  naszej Bibliotece, oprócz katalogu tworzonego w sposób automatyczny – tzw. katalogu komputerowego on-line, funkcjonuje również katalog tradycyjny - tzw. katalog kartkowy.

Katalog kartkowy znajduje się w Wypożyczalni i zawiera informację o:

  • księgozbiorze przejętym z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich, tematycznie dotyczącym: językoznawstwa, literaturoznawstwa, klasyki literatury polskiej i zagranicznej, pedagogiki, historii i innych dziedzin z zakresu nauk humanistycznych;
  • księgozbiorze medycznym Akademickiego Zespołu Szkół dotyczącym nauk medycznych a w szczególności: fizjoterapii, ratownictwa medycznego, kosmetologii i pielęgniarstwa.Karta katalogowa zawiera następujące informacje 
 

 

Zamówienie na książkę z katalogu kartkowego składamy na rewersie dostępnym w Wypożyczalni, na którym wpisujemy:

  • dane wypożyczającego: imię i nazwisko, adres, podpis
  • datę wypożyczenia


oraz elementy przejęte z karty katalogowej:

  • sygnaturę (symbol działu)
  • numer inwentarzowy
  • nazwisko i imię autora dokumentu
  • tytuł dokumentu
  • rok wydaniaWzór poprawnie wypełnionego rewersu


 

 

Rewers należy złożyć w Wypożyczalni. Czas realizacji 15 minut.