Kabiny  pracy indywidualnej to miejsce,  gdzie  czytelnicy  mogą w  ciszy
i skupieniu uczyć się do egzaminu, pisać pracę lub przygotowywać prezentacje, projekty.

Biblioteka oferuje, wszystkim swoim użytkownikom, dwie kabiny pracy indywidualnej  i  jedną  kabinę  pracy  grupowej.  Kabiny  wyposażone  są
w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i licencjonowanych baz danych.

W kabinach można korzystać z materiałów własnych oraz ze wszystkich materiałów dostępnych w bibliotece.

Klucze do kabin dostępne są w wypożyczalni. Istnieje możliwość rezerwacji kabin.

Zgłoszenia i rezerwacje:

Wypożyczalnia (pokój nr 5)
tel. 87 562 84 42
wypozyczalnia2[at]pwsz.suwalki.pl