Nasz Biblioteka poza tradycyjnymi źródłami informacji oferuje także dostęp do licznych zasobów elektronicznych. Organizujemy dostęp do najnowszych, polskich i światowych, wielodziedzinowych , abstraktowych, bibliograficznych
i pełnotekstowych baz danych. Ułatwiamy dostęp do elektronicznych dziedzinowych źródeł informacji dla każdego kierunku kształcenia na naszej Uczelni. Przybliżamy ciekawe e-publikacje i wskazujemy najlepsze naukowe wyszukiwarki.

Więcej informacji o poszczególnych e-źródłach znajdą Państwo w zakładkach: bazy danych, dziedzinowe źródła informacji (w podziale na kierunki), wyszukiwarki naukowe, e-publikacje.