Zgodnie z Zarządzeniem nr 91/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda
F. Szczepanika w Suwałkach, członkami Komisji są:

 1. prof. n. med. dr hab. Włodzimierz Buczko
 2. dr n. med. Zbysław Grajek
 3. dr hab. inż. Henryk Konopko
 4. dr inż. Bernard Maciulewski
 5. dr Edyta Kimera - przewodnicząca
 6. dr Maciej Romatowski
 7. dr Agnieszka Grzybowska
 8. dr inż. Wiktor Jakubowski
 9. dr Piotr Kowalczuk
 10. dr Andrzej Sęk
 11. mgr Mariusz Misiukiewicz
 12. mgr Alicja Sasin
 13. Michał Brodowski
 14. Żaneta Kalinowska

 

Sprawozdania

Sprawozdanie z działania USJK w roku akademickim 2015-16 (link)