TOEIC(r) - Test of English for International Communication

TOEIC(r) to najczęściej zdawany i uznawany certyfikat językowy w środowisku pracy w Polsce i na świecie.
Rocznie zdaje go ponad 7 000 000 kandydatów!

Co wyróżnia TOEIC(r) spośród innych egzaminów?

 • Przyjazny dla zdającego: test diagnostyczny, który zdaje się zawsze
 • TOEIC(r) skupia się na praktycznej wiedzy językowej, wykorzystywanej w pracy
 • Wynik w postaci punktów na skali (10-990)
 • Punktacja przekłada się na poziomy A1-C1 względem poziomów CEF (Rady Europy)
 • Najkrótszy czas oczekiwania na wynik (do 10 dni roboczych)

Certyfikat TOEIC(r) to ogromny atut w Twoim CV, to potwierdzenie umiejętności językowych oraz globalny standard w ocenie Twoich kompetencji językowych!

Ponad 14 000 globalnych firm i korporacji uznaje wyniki egzaminu TOEIC

Światowy standard oceny kompetencji językowych w środowisku pracy

Od ponad 30 lat testy TOEIC(r) wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Obecnie wyniki TOEIC(r) są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 150 krajach na całym świecie. 

Testy TOEIC(r):

 • Pomagają firmom stworzyć efektywniejsze miejsce pracy
 • Dają osobom poszukującym pracy oraz zatrudnionym przewagę nad innymi kandydatami
 • Pozwalają uczelniom lepiej przygotować studentów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy

 

Rodzina Certyfikatów TOEIC(r):                                                      

 • Certyfikat językowy: TOEIC(r) Listening and Reading:
  Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wyboru (tylko 1 odpowiedź prawidłowa).
 • Certyfikat językowy: TOEIC(r) Speaking and Writing:
  Określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to test komputerowy.
 • Certyfikat językowy: The TOEIC Bridge™ test:
  Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy).
  Jest to papierowy test wyboru (tylko 1 odpowiedź prawidłowa).

Poziom trudności egzaminu TOEIC(r)

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

 

Egzamin TOEIC(r) Listening & Reading

to test diagnostyczny do mierzenia poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie.  Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Listening - 100 pytań - 45 minut
Reading  -  100 pytań - 75 minut

Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990.

Czym jest TOEIC(r) Listening and Reading?

TOEIC(r) Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

 • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z j. ang.
 • każdego roku zdaje prawie 7 000 000 kandydatów
 • jest uznawany przez ponad 14 000 globalnych firm i korporacji
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
 • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik to 700 punktów
 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
 • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców

Egzamin TOEIC(r) i poziomy Rady Europy (CEF)

TOEIC L&R (10-990 pkt)

A1

A2

B1

B2

C1

Listening (5-495 pkt)

60

110

275

400

490

Reading(5-495 pkt)

60

115

275

385

455

TOTAL

120

225

550

785

945

 

Format egzaminu TOEIC(r) Listening & Reading

Listening Comprehension - 45 minut - 100 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja I - Interpretacja fotografii

10 zadań

Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź

30 zadań

Sekcja III - 10 dialogów, po 3 pytania do każdego

30 zadań

Sekcja IV - 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej

30 zadań

 

Reading Comprehension - 75 minut - 100 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja V - uzupełnianie zdań

40 zadań

Sekcja VI - uzupełnianie tekstów

12 zadań

Sekcja VII
pytania do pojedynczych tekstów
pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą

 
28 zadań
20 zadań

 

TOEIC(r) mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1, moduł Listening & Reading egzaminu skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego.

TOEIC(r) składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik egzaminu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Udoskonalona wersja egzaminu to przede wszystkim:

 • zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
 • 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski)
 • testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
 • testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym

 

Egzamin TOEIC(r) Speaking & Writing

to egzamin z języka angielskiego w biznesie zdawany w całości przy komputerze. Speaking & Writing to moduł bezpośrednio testujący umiejętności produktywne (mówienie i pisanie).

Część Speaking  - 20 minut
Część Writing      - 60 minut

Z każdej części egzaminu TOEIC(r) Speaking & Writing można otrzymać od 0 do 200 punktów.

 

 

 

 

Czym jest TOEIC(r) Speaking and Writing?

Moduł Speaking & Writing egzaminu TOEIC(r) to przede wszystkim oddzielny egzamin TOEIC(r), zdawany w całości na komputerze i przeznaczony do testowania poziomu zaawansowania w mówieniu i pisaniu w języku angielskim w pracy. Speaking & Writing to uzupełnienie TOEIC(r) Listening & Reading, odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na moduł bezpośrednio testujący umiejętności produktywne.

Dlaczego warto zdać TOEIC(r) Speaking & Writing?

Do modułu Speaking & Writing egzaminu TOEIC(r) często podchodzą osoby, które zaliczyły już moduł Listening & Reading z dobrym wynikiem, np. 550 punktów i chcą sprawdzić swoje umiejętności mówienia i pisania. Wiele firm stosuje Speaking & Writing jako uzupełnienie pełnego obrazu oceny pracownika, gdy wyniki części L&R usprawiedliwiają testowanie mówienia i pisania i nie będą dla pracownika zbyt dużym stresem.

 

Format egzaminu TOEIC Speaking & Writing

Pytanie/a

Rodzaj zadania

Oceniane umiejętności

Speaking

 

 

1-2

Przeczytaj tekst na głos

wymowa, intonacja

3

Opisz obrazek, fotografię

jak wyżej oraz zasób słownictwa
poprawne użycie gramatyki
spójność wypowiedzi

4-9

Odpowiedz na pytanie

jak wyżej oraz treść, kontekst wypowiedzi
kompletność wypowiedzi

10

Zaproponuj rozwiązanie

jak wyżej

11

Wyraź swoją opinię na temat

jak wyżej

Writing

 

 

1-5

Napisz zdanie w oparciu
o obrazek

poprawność gramatyki
zgodność zdania z opisem obrazka

6-7

Odpowiedz pisemnie
na prośbę lub polecenie

zróżnicowanie zdań, słownictwo,
organizacja tekstu

8

Wyraź opinię,
napisz krótki esej

argumenty i przykłady popierające opinię,
gramatyka, słownictwo,
organizacja tekstu

 

TOEIC(r) Speaking & Writing i poziomy Rady Europy (CEF)

TOEIC S&W (0-400)

A1

A2

B1

B2

C1

Speaking (0-200 pts)

50

90

120

160

200

Writing (0-200 pts)

30

70

120

150

200

TOTAL

80

160

240

310

400

Jak przebiega egzamin TOEIC(r) Speaking & Writing?

TOEIC(r) Speaking and Writing to nowoczesny, komputerowy egzamin, wykorzystujący możliwości internetu do gromadzenia odpowiedzi w jednym miejscu, celem utrzymania najwyższych standardów oceny.

Egzamin odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonych laboratoriach komputerowych, certyfikowanych przez ETS do przeprowadzania egzaminów.

Do zaliczenia części Speaking, kandydat używa słuchawek i mikrofonu, mówi do mikrofonu a jego odpowiedzi są nagrywane i przez internet przesyłane do Online Scoring Network™ do sprawdzenia. Online Scoring Network™ to sieć przeszkolonych egzaminatorów, którzy otrzymują losowo wybrane fragmenty egzaminu i dokonują ich oceny. W ten sposób zapewniony jest najwyższy standard obiektywizmu oceny.

 

Część Speaking trwa około 20 minut.

W pytaniach 1 i 2, zdający ma za zadanie przeczytać 2 teksty na głos. Na przygotowanie do czytania każdego tekstu jest 45 sekund i 45 sekund na jego przeczytanie.

Pytanie nr 3 dotyczy opisu obrazka lub zdjęcia, 30 sekund na przygotowanie oraz 45 sekund na wypowiedź.

Pytania 4-6 dotyczą odpowiedzi na zadane pytanie. Kandydat odpowiada bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Na odpowiedź na pytania 4 i 5 przeznaczone jest 15 sekund, na pytanie nr 6, 30 sekund.

Pytania 7-9 dotyczą odpowiedzi na pytania w oparciu o otrzymaną informacje, na której przeczytanie kandydat ma 30 sekund. Na odpowiedź na pytanie 7 i 8 przeznaczone jest 15 sekund, na pytanie nr 9, 30 sekund.

Pytanie nr 10 dotyczy zaproponowania rozwiązania problemu. Kandydatowi prezentowany jest problem, 30 sekund jest przeznaczone na przygotowanie i 60 sekund na wypowiedź, która powinna zademonstrować zrozumienie problemu i zaproponować rozwiązanie.

Pytanie nr 11 to wyrażenie opinii na zadany temat. Na przygotowanie jest 15 sekund i 60 sekund na wypowiedź.

Ilość czasu na wypowiedź w części Speaking pozornie wydaje się mała, jednak doświadczenie kandydatów pokazuje, że w tym czasie można udzielić odpowiedzi. Należy także zwrócić uwagę, że nie chodzi tu o wyczerpanie tematu a zademonstrowanie jego zrozumienia i wypowiedź, która prezentuje odpowiedni poziom językowy.

 

Część Writing trwa około 60 minut.

W sekcji Writing kandydaci zostaną przetestowani pod kątem różnych aspektów umiejętności pisania w języka angielskim. Test zawiera 8 zadań, których rozwiązanie zajmuje około godziny czasu.

W pytaniach nr 1-5 zdający ma za zadanie napisać JEDNO zdanie, które opisuje fotografię. Wraz z każdym zdjęciem kandydat ujrzy DWA słowa lub frazy, które musi uwzględnić w zdaniu. Zdający może zmieniać formę słów oraz użyć je w dowolnej kolejności. Zdanie będzie oceniane na podstawie:

 • prawidłowego zastosowania gramatyki
 • adekwatnego odniesienia do fotografii

W pytaniach nr 6-7 zdający ma za zadanie napisać krótką odpowiedź na wiadomość e-mail. Zdający ma 10 minut na przeczytanie wiadomości oraz odpowiedzenie na nią. Odpowiedź będzie oceniana na podstawie:

 • jakości oraz urozmaicenia zdań
 • słownictwa
 • organizacji

Pytanie nr 8 dotyczy napisania wypracowania w odpowiedzi na pytanie, które wymaga określenia, wyjaśnienia oraz poparcia opinii na dany temat. Standardowo, dobre wypracowanie składa się z co najmniej 300 słów. Zdający ma 30 minut na zaplanowanie, napisanie oraz zweryfikowanie swojego wypracowania. Wypracowanie będzie oceniane na podstawie:

 • czy opinia zdającego jest wspierana argumentami i/lub przykładami
 • gramatyki
 • słownictwa
 • organizacji

 

Jak prezentowane są wyniki egzaminu?

Z każdej części egzaminu TOEIC(r) Speaking & Writing można otrzymać od 0 do 200 punktów. Raport Wyników graficznie przedstawia otrzymany wynik oraz zawiera opisową interpretację wyniku, która wskazuje mocne lub słabsze strony kandydata. Dodatkowo, umiejętność mówienia mierzona jest jeszcze na skali od 1 do 8 punktów w części opisowej (Proficiency Level), podany jest też poziom umiejętności wymowy oraz intonacji i akcentu. Umiejętność pisania jest dodatkowo mierzona na skali od 1 do 9 punktów (Proficiency Level).

Kto wykorzystuje egzamin TOEIC(r) Speaking & Writing?

 • Studenci i osoby pracujące: informacja o wyniku egzaminu w CV znacznie podnosi wiarygodność kandydata, wyniki TOEIC(r) to uznany na całym świecie standard kompetencji językowych
 • Instytucje akademickie: wybierają TOEIC(r) jako potwierdzenie umiejętności językowych i zaliczenie lektoratu
 • Szkoły językowe: TOEIC(r) to zewnętrzne potwierdzenie jakości nauczania, certyfikat, który udowadnia uczniowi, że dobrze wybrał miejsce nauki języka.
 • Firmy i korporacje: TOEIC(r) to standard testowania w całej organizacji w całym kraju, niezależnie od dostawców szkoleń i metod nauczania
 • Służba Cywilna: rekrutacja i selekcja pracowników, którzy mogą skutecznie reprezentować kraj w kontaktach zagranicznych, ocena efektywności szkoleń.

 

TOEIC Bridge

to certyfikat z ogólnego języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania. Jest to egzamin z rozumienia tekstu słuchanego i czytanego przeznaczony dla osób na poziomach od początkowego do średnio-zaawansowanego. Test TOEIC Bridge™ mierzy znajomość języka angielskiego na poziomach od A1 po B1 (wg skali CEF). Jest to obiektywne i rzetelne narzędzie pozwalające mierzyć efekty dotychczasowej nauki i motywować do dalszego rozwijania umiejętności. Bridge to międzynarodowo uznany certyfikat oraz jeden ze sposobów na przygotowanie do egzaminu TOEIC(r).   

 

Dlaczego warto zapisać się na egzamin TOEIC Bridge™?

Osoby uczące się języka angielskiego na całym świecie decydują się na egzamin TOEIC Bridge™ ponieważ:

 • egzaminu się nie "oblewa", zawsze otrzymuje się wynik w punktach, odpowiednio do aktualnego poziomy zaawansowania
 • Bridge jest przyjazny dla uczniów początkujących, nie wymaga mówienia ani pisania
 • egzamin sprawdza znajomość języka angielskiego skupiając się na praktycznych jego zastosowaniach
 • TOEIC Bridge™opiera się na prawdziwych kontekstach zaczerpniętych z życia
 • potwierdza osiągniętą do tej pory wiedzę
 • weryfikuje jakość nauczania
 • wytycza kierunek w nauce
 • nie wymaga żmudnego przygotowania, można go zdać w dowolnym momencie nauki czy roku akademickiego
 • certyfikat TOEIC Bridge™ jest cennym dodatkiem do CV  i pomaga znaleźć zatrudnienie na wymagającym rynku pracy

 

Format egzaminu TOEIC Bridge™

Listening Comprehension - 25 minut - 50 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja I - interpretacja fotografii

15 zadań

Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź

20 zadań

Sekcja III - krótkie dialogi

15 zadań

 

Reading Comprehension - 35 minut - 50 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja IV - uzupełnianie zdań

30 zadań

Sekcja V - teksty z pytaniami

20 zadań

 

TOEIC Bridge™ to test składający się ze 100 pytań, który trwa ok. 1 godzinę. Jest to test wyboru, podczas którego, kandydaci zaznaczają odpowiedzi na specjalnych kartach, które są później analizowane przez komputer, który podaje wynik na skali 20-180 punktów. Pytania w egzaminie TOEIC Bridge™ są znacznie łatwiejsze niż w egzaminie TOEIC(r) Listening & Reading. Po otrzymaniu wysokiego wyniku z egzaminu Bridge zdający są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC.

 

TOEIC Bridge™ i poziomy CEF

Wyniki TOEIC Bridge™ prezentują się następująco względem skali CEF:

TOEIC Bridge (20-180 pkt)

A1

A2

B1

Listening (10-90 pkt)

46

70

86

Reading (10-90 pkt)

46

64

84

TOTAL

92

134

170

 

Zastosowania egzaminu TOEIC Bridge™

 • Studenci, osoby indywidualne - Bridge pełni rolę miernika postępów
 • Gimazjaliści - TOEIC Bridge™ sprawdza poziom kompetencji językowych, motywuje do dalszej nauki; sprawdzian przygotowania do egzaminu gimnazjalnego
 • Pracownicy firm i zakładów pracy zdają TOEIC Bridge™ dla potwierdzenia podstawowych umiejętności językowych
 • Osoby wyjeżdżające do pracy za granicę - potwierdzona znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie to szansa na lepszą pracę
 • Firmy i korporacje - TOEIC Bridge™ to idealne narzędzie do pomiaru potrzeb szkoleniowych i stworzenia systemu zarządzania edukacją gdy pracownicy dopiero rozpoczynają naukę (audyt językowy)
 • Szkoły językowe - Bridge to zewnętrzne potwierdzenie jakości szkoleń
 • Instytucje akademickie przeprowadzają egzamin Bridge jako zaliczenie lektoratu

 

Oceny kompetencji językowych w pracy, które wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym

Pytania testowe w egzaminie TOEIC(r) odzwierciedlają sytuacje życia codziennego, które odnoszą się do światowego rynku pracy. Raporty wyników zapewniają dokładny i czytelny feedback na temat mocnych i słabych stron kandydata, w odniesieniu do poziomów Rady Europy CEFR oraz opisem umiejętności językowych dla danego poziomu.

Wszystkie egzaminy z rodziny TOEIC(r) zostały przełożone w odniesieniu do poziomów skali CEFR, by pomóc kandydatom lepiej zinterpretować swój wynik.

Co więcej, ciągłe badania pozwalają zapewnić, że testy TOEIC(r) są precyzyjne oraz właściwe dla zmieniającego się światowego rynku pracy. TOEIC(r) nieustannie pomaga firmom zatrudniać, wybierać oraz awansować odpowiednich pracowników