TOEFL(r)  -  Test of English as a Foreign Language

Rodzina produktów TOEFL(r) to egzaminy stworzone by umożliwić instytucjom testowanie większej liczby uczniów będącej na różnych poziomach zaawansowania. Stosowane do różnych celów (przyjęcie na studia, określenie poziomu czy testowanie końcowe) testy TOEFL(r) dostarczają informacji niezbędnych do podjęcia ważnych decyzji. 

Testy TOEFL(r):

 • Wiarygodnie określają biegłość z języka angielskiego
 • Bazują na ponad 40 latach światowej klasy badań naukowych
 • Stosują najbardziej obiektywne metody oceniania
 • Wykorzystują najwyższe standardy psychometrii

 

 Rodzina Certyfikatów TOEFL(r):

Certyfikat TOEFL iBT(r)

Określa poziom zaawansowania z języka angielskiego w kontekście akademickim. Egzamin w formie komputerowej z wykorzystaniem Internetu, testuje wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie, od poziomu Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy).

TOEFL(r) iBT jest także najczęściej uznawanym testem z języka angielskiego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim na całym świecie.

Czym jest certyfikat TOEFL(r)?

The TOEFL(r) test to najbardziej prestiżowy certyfikat znajomości języka angielskiego w środowisku akademickim, uznawany przez ponad 9 000 uczelni wyższych na całym świecie. Posiadacze certyfikatu TOEFL(r) to osoby, które mogą swobodnie poruszać się po całym świecie, studiować w dowolnym miejscu na Ziemi, prowadzić badania naukowe czy biegle funkcjonować w środowisku anglojęzycznym.

W swojej formule, zwanej TOEFL(r) iBT (internet-Based Test), TOEFL(r) jest najbardziej nowoczesnym z certyfikatów językowych. Zdawany w całości przed komputerem, wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań edukacyjnych i technologii komputerowych.

TOEFL(r) iBT zastępuje wszystkie poprzednie wersje egzaminu, wersję PBT (Paper-Based Test) oraz CBT (Computer-Based Test). TOEFL(r) iBT utrzymuje jednocześnie ten sam poziom trudności stając się egzaminem bardziej dostępnym (do 40 sesji rocznie) i jeszcze bardziej dopasowanym do wymagań środowiska akademickiego na całym świecie.

Egzamin TOEFL(r) iBT i poziomy Rady Europy (CEF)

TOEFL iBT (0-120 pkt)

B1

B2

C1

Reading (0-30 pkt.)

4

18

24

Listening (0-30 pkt.)

9

17

22

Speaking (0-30 pkt.)

16

20

25

Writing (0-30 pkt.)

13

17

24

TOTAL

42-71

72-94

95-120

 

Format Egzaminu TOEFL(r) iBT

 Sekcje egzaminu

Czas

 Liczba pytań

Rodzaje zadań

Punktacja

Czytanie

60-80 minut

36-56

3-4 teksty, 12-14 pytań do każdego

0-30

Słuchanie

60-90 minut

34-51

4-6 mini-wykładów, 6 pytań do każdego,
2-3 dialogi, 5 pytań do każdego

0-30

przerwa

10 minut

-

-

-

Mówienie

20 minut

6 zadań

2 zadania niezależne
4 zadania zintegrowane

0-30

Pisanie

50 minut

2 zadania

1 zadania niezależne
1 zadania zintegrowane

0-30

 

Skala ocen egzaminu TOEFL(r) iBT to 0-120 punktów. Egzamin trwa ok. 4 godziny i zdaje się go jednego dnia. Po części Reading i Listening następuje 10 minut przerwy.

The TOEFL(r) ITP tests

Określa poziom zaawansowania słuchania i czytania z języka angielskiego w kontekście akademickim, od poziomu Elementary/podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

 

Czym jest TOEFL ITP(r)?

 

UWAGA!
TOEFL ITP(r) (Institutional Testing Programme) nie jest wersją certyfikującą egzaminu TOEFL(r). Jest to narzędzie przeznaczone do wewnętrznego testowania, tzw. ‘in-house test'. Zdanie TOEFL ITP(r) nie daje tego samego wyniku i uprawnień co oficjalny, certyfikujący egzamin TOEFL iBT(r).

OEFL ITP(r) to wygodny i oszczędny sposób na zastąpienie wewnętrznych, tworzonych autorsko testów, sprawdzonymi i światowo uznanymi egzaminami. Zastosowanie TOEFL ITP(r) to wykorzystanie ponad 40 lat doświadczeń i wiedzy o testowaniu dla Twoich pracowników czy studentów.

TOEFL ITP(r) to autentyczne wersje egzaminu TOEFL(r) w jego papierowej wersji (PBT), przeznaczone do testowania wewnętrznego w ramach danej organizacji. Egzaminy te są wykorzystywane przez ponad 1500 instytucji akademickich, w których każdego roku przeprowadza się ponad 400 000 testów TOEFL ITP(r)TOEFL ITP(r) jest przeprowadzany wewnętrznie przez personel danej instytucji lub egzaminatorów ETS i wysyłany do biura ETS do sprawdzenia. Wyniki są znane w ciągu 10 dni roboczych od doręczenia wypełnionych kart odpowiedzi do biura ETS.

Instytucje akademickie wykorzystują TOEFL ITP(r) w następujący sposób:

 • kolegia nauczycielskie testują studentów za pomocą TOEFL ITP(r) aby upewnić się, że nabyli potrzebną wiedzę z języka angielskiego w środowisku akademickim i będą w stanie skutecznie nauczać języka obcego
 • TOEFL ITP(r) to narzędzie sprawdzające wiedzę przyszłych nauczycieli przed ich zatrudnieniem w organizacji
 • ITP służy jako narzędzie przygotowujące (test próbny) przed podejściem do egzaminu TOEFL ITP(r)

 

Format testu TOEFL ITP(r) Level 1

Sekcje testu

 Czas

Ilość pytań

Punktacja

Słuchanie

35 minut

50 pytań

31-68 pkt.

Słownictwo i gramatyka

25 minut

40 pytań

31-68 pkt.

Czytanie

55 minut

50 pytań

31-67 pkt.

Łącznie

115 minut

140 pytań

310-677 punktów

 

TOEFL ITP(r) to test wyboru, sesja egzaminacyjna trwa ok. 2 godzin. Odpowiedzi są nanoszone przez kandydatów na specjalne karty odpowiedzi, które są potem analizowane przez komputer, który
w precyzyjny sposób i w krótkim czasie podaje wyniki.

 

TOEFL ITP(r) Level 1 i poziomy Rady Europy (CEF)

TOEFL ITP(r) Level 1 (310-677 pkt)

A2

B1

B2

 C1

Listening (31-68 pkt)

38

47

54

 64

Structure and Written Expression (31-68 pkt)

32

43

53

 64

Reading (31-67 pkt)

31

48

565

 63

TOTAL

337

460

543

627 


Poziom trudności TOEFL ITP(r) Level 1

Podobnie jak wersja oficjalna (TOEFL iBT(r)), TOEFL ITP(r) Level 1 przeznaczony jest dla osób, które znajdują się przynajmniej na średnio-zaawansowanym poziomie znajomości języka angielskiego, od A2 do poziomu C1. Dlatego też, skala punktowa zaczyna się od 310 punktów, zakłada się pewien 'poziom startowy' kandydata.

Zobacz w jaki sposób wyniki TOEFL ITP(r) Level 1 przekładają się na poziomy Rady Europy (CEF/CEFR):

TOEFL ITP(r) (310-677 pkt)

A2

B1

B2

C1

TOTAL

337

460

543

627


TOEFL ITP(r) Level 2

Dla osób, których wiedza znajduje się na poziomach początkujących i średnio-zaawansowanych, ETS stworzyło test TOEFL ITP(r) Level 2.

 

Format testu TOEFL ITP(r) Level 2

Sekcje testu

Czas

Ilość pytań

Punktacja

Słuchanie

22 minuty

30 pytań

20-50 pkt.

Słownictwo i gramatyka

17 minut

25 pytań

20-50 pkt.

Czytanie

31 minut

40 pytań

20-50 pkt.

Łącznie

70 minut

95 pytań

200-500 punktów

 

Zalety zastosowania egzaminów TOEFL ITP(r) Level 1 & 2

 • Egzaminy 'wewnętrzne' ETS świetnie zastępują autorskie rozwiązania uczelni, bazując na ponad 40 latach doświadczeń egzaminu TOEFL(r)
 • TOEFL ITP(r) Level 1 &2 oszczędzają czas personelu uczelni spędzany na tworzeniu testów i ich ocenie
 • Testy odbywają się w dowolnie wybranych terminach, w czasie i miejscu wskazanym przez instytucję zamawiającą
 • Testy można przeprowadzić dla dowolnie licznych grup kandydatów
 • Testy posiadają wiele wersji, co pozwala na ich stosowanie i powtarzanie przez cały rok
 • Testy mogą być zastosowane jako wewnętrzne 'placement testy'

 

The TOEFL(r) Junior™

Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, wśród gimnazjalistów w wieku 11-15 lat. Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru weryfikujący umiejętność czytania, słuchania oraz rozumienia tekstów. Mierzy znajomość języka od poziomu Elementary/podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do Upper-Intermediate/średnio-zaawansowanego wyższego (B2 według poziomów Rady Europy). Certyfikat TOEFL(r) Junior Comprehensive (JUŻ NIEBAWEM) będzie egzaminem komputerowym testującym wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie.

Kluczem do sukcesu studentów na ścieżce rozwoju umiejętności językowych jest jakość narzędzi do pomiaru kompetencji . Zastosowanie egzaminów TOEFL(r) pozwala nauczycielom monitorować postęp każdego ucznia. Wyniki TOEFL(r) są precyzyjnym wskaźnikiem gotowości ucznia do efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie środowisku akademickim. Im lepsze przygotowanie językowe studenta, tym większa szansa na osiągnięcie sukcesu.

Wsparcie dla nauczycieli i studentów na każdym etapie nauki akademickiej

Rodzina Certyfikatów TOEFL(r) została stworzony przez ETS, twórcę egzaminu TOEFL(r) ETS oferuje także szeroką gamę szkoleń dla nauczycieli, podręczników oraz materiałów online, które pomagają
w stworzeniu programu nauczania, który pozwala studentom osiągnąć zamierzone cele. Aktualna oferta jeszcze bardziej niż dotychczas wspomaga Twój sukces jako nauczyciela i Twoich studentów.

Czym jest certyfikat TOEFL Junior(r)?

TOEFL Junior(r) to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2). TOEFL Junior(r) to miernik biegłości językowej i postępów w nauce.
Co więcej TOEFL Junior(r) jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku  szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak
i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL(r) iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

TOEFL Junior(r) to przede wszystkim:

 • Międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku
 • Egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego, skupiając się na jego praktycznych zastosowaniach
 • Egzamin określający poziom biegłości językowej motywujący do dalszego rozwijania umiejętności
 • Egzamin, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go "oblać". Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali
 • Pozwala na otrzymanie wyników, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego
 • Do raportu wyników egzaminu jest dołączony oddzielny raport, tzw. Lexile(r) Measures report
 • Cenny dodatek do portfolio uczniów

 

Format egzaminu TOEFL Junior(r)

Sekcje egzaminu

Czas

Liczba pytań

Rodzaje zadań

Punktacja

Listening Comprehension

35-40 minut

42 zadania

Krótkie, a także rozbudowane wypowiedzi i dialogi

200-300

Reading Comprehension

50 minut

42 zadania

Umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej i poza szkolnej

200-300

Language Form and Meaning

25 minut

42 zadania

Rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych i słownictwa; wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu

200-300

 

Egzamin TOEFL Junior(r) jest egzaminem w wersji papierowej (paper-and-pencil format) i składa się z 3 sekcji: Listening Comprehension, Language Form and Meaning oraz Reading Comprehension.

Skala ocen opiera się na liczbie punktów w przedziale od 600 do 900.

Egzamin składa się ze 126 pytań i trwa ok. 110 minut.

 

Jak przebiega TOEFL Junior(r)?

Listening Comprehension – w tej sekcji znajdziemy nagrania w kontekście szkolnym, typowym dla młodzieży jak i w kontekście codziennego życia uczniów, rozumienie przekazu, głównych informacji i wyciąganie wniosków.  Pytania odnoszą się do zróżnicowanych wypowiedzi, dialogów i monologów w języku angielskim. Co więcej, uczeń wykazuje się umiejętnością przyswajania wiedzy, uczenia się w języku angielskim.

 • Krótkie wypowiedzi i dialogi (32-34 zadań)
 • Rozbudowane wypowiedzi, dialogi (6-8 zadań)
 • 42 pytania
 • 35-40 minut

Reading Comprehension – sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej. Teksty obejmują takie obszary tematyczne jak np.: sztuka, nauka, społeczeństwo. Ponadto sekcja ta sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście pozaszkolnym np.: korespondencja (wiadomości email, listy), broszury, reklamy, harmonogramy.

 • Zróżnicowane teksty (łącznie 5, każdy tekst: 200-350 słów)
 • 42 pytania
 • 50 minut

Language Form and Meaning – sekcja ta ocenia kluczowe umiejętności językowe tj. rozumienie gramatyki i słów w kontekście, a także rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w kontekście.

 • Ćwiczenia gramatyczne, wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu
 • 42 pytania
 • 25 minut

 

Raport Wyników TOEFL(r) Junior i Lexile(r) Measure

Wyniki egzaminu TOEFL Junior(r) są przedstawione w postaci punktów na skali i opisu umiejętności językowych typowych dla zdających, którzy osiągnęli określoną liczbę punktów. Punkty nie są odejmowane za błędne odpowiedzi.

 

Wyniki egzaminu TOEFL Junior(r):

 • Listening Comprehension: 200-300 punktów
 • Reading Comprehension: 200-300 punktów 
 • Language Form and Meaning: 200-300 punktów 

W sumie: 600-900 punktów.

Do raportu wyników egzaminu TOEFL Junior(r) jest dołączony tzw. Lexile(r) Measures.

Najlepszym sposobem by poprawić umiejętność czytania w języku angielskim jest po prostu czytanie. Jednak znalezienie odpowiedniej książki do ćwiczeń może być problematyczne. Bez adekwatnej pomocy, uczniowie mogą dobrać książkę, która prawdopodobnie będzie za trudna lub za łatwa. Może to spowolnić proces uczenia się.

Lexile(r) Measures wskazuje umiejętności czytelnika oraz stopień trudności książek na tej samej skali. Każdy raport wyników egzaminu TOEFL Junior(r) zawiera skalę Lexile(r) Measures, która może być użyta w celu znalezienia książek na adekwatnym poziomie do umiejętności czytelnika. Umożliwia to  dalszy rozwój kompetencji językowych.

Znając poziom Lexile(r) ucznia, eliminujemy wszelkie wątpliwości w doborze odpowiedniej książki. Tysiące książek jest zaklasyfikowanych wg. Lexile(r) Measures, a jeszcze więcej jest ocenianych każdego dnia.

 

Egzamin TOEFL Junior(r) i poziomy Rady Europy (CEFR)

TOEFL Junior(r) (600-900 pkt)

A2

B1

B2

Listening

225-245

250-285

290-300

Reading

210-245

250-275

280-300

Language Form and Meaning

210-240

245-275

280-300

Warto dodać, że poziomy Rady Europy i zakres kompetencji językowych jest zależny od grupy wiekowej, dlatego np. poziom kompetencji określony jako B2 dla ucznia gimnazjum, nie będzie pokrywać się z poziomem kompetencji określonym jako B2 u osoby dorosłej.

TOEFL Junior(r) uznanie

Egzamin TOEFL Junior(r) cieszy się ogromną popularnością w krajach anglojęzycznych w szkołach językowych, gimnazjach oraz liceach. Egzamin jest aktualnie dostępny w ponad 25 krajach, a wkrótce dotrze do pozostałych państw na całym świecie.