Pełne wersje sylabusów wraz z treściami programowymi, efektami kształcenia i punktami ECTS dostępne są w Sekretariacie Wydziału Politechnicznego PWSZ w Suwałkach.