Stypendium specjalne – niezbędne informacje

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na podstawie orzeczenia właściwego organu tj.:
 • Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z którym zaliczono go do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub
 • Orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano studenta za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowicie niezdolną do pracy, częściowo niezdolną do pracy, lub
 • Orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu grupy inwalidzkiej.

 

 1. Student starający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych winien złożyć :
 • Podanie (załączniki do pobrania)
 • Orzeczenie właściwego organu stwierdzającego jego niepełnosprawność.

 

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest w różnych kwotach w zależności od określonego stopnia niepełnosprawności. Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776, z późn. zm.) wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
 • Znaczny
 • Umiarkowany
 • Lekki.