Szanowny Studencie,

Fundusz pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obejmuje :

  1. stypendium socjalne
  2. zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenta (dotyczy to studentów stacjonarnych spoza Suwałk)
  3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  4. stypendium Rektora dla najlepszych studentów (stypendium Rektora przyznawane jest po I roku studiów na wniosek studenta)
  5. zapomogę (świadczenie przyznawane jest maksymalnie dwa razy w ciągu roku akademickiego, wniosek o jego przyznanie winien być złożony w terminie do trzech miesięcy od zaistniałego zdarzenia)

    MINISTERIALNY PRZEWODNIK PO STYPENDIACH


UWAGA!

Druki, które należy złożyć dostępne są w zakładce : załączniki do pobrania. Należy pamiętać o nieprzekraczalnym terminie złożenia wniosku.
Podanie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym, ponieważ o rozpatrzeniu decydowała będzie data stempla pocztowego) na niżej podany adres :

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10
16 – 400 Suwałki
Wniosek stypendialny