Student niepełnosprawny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach jest placówką w której może studiować każdy – niezależnie od stanu zdrowia czy też stopnia niepełnosprawności. Uczelnia jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazdy oraz windy, które umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po terenie jednostki. Władze naszej Uczelni czynią wszelkie starania, aby w jak największym stopniu ułatwić kandydatom oraz studentom niepełnosprawnym dostęp do wiedzy. Oczywiście nie chodzi tylko o wymiar architektoniczny.
Stawiamy przed sobą wiele celów i zadań, które zmierzają do likwidacji wszelkich barier utrudniających studiowanie, dążymy do zapewnienia równego dostępu do wykształcenia studentom niepełnosprawnym.

Student niepełnosprawny może ubiegać się o poniższe świadczenia:

  1. stypendium socjalne
  2. zwiększone stypendium socjalne (dla osób zamieszkujących w domu studenta)
  3. stypendium dla osób niepełnosprawnych
  4. stypendium Rektora dla najlepszych studentów (przyznawane po I roku studiów)
  5. stypendium Ministra
  6. zapomogi
  7. dofinansowanie studenta niepełnosprawnego


Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej studentom niepełnosprawnym można uzyskać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz pod numerem tel. (87) 562 84 30, dzialnauczania[at]pwsz.suwalki.pl

Uwaga studenci!!!

Zapraszamy do składania wniosków zgodnie ze wskazanym terminem, do DNiSS, do pokoju 201. W Regulaminie dofinansowania są wskazane wszelkie szczegóły.