Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Sine Cura" zajmuje się tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, szczególnie w wymiarze lokalnym. Koło rozwija wiedzę i zainteresowania swoich członków poprzez umożliwienie im uczestnictwa w konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych i warsztatach na terenie kraju, jak też samodzielnie organizując podobne wydarzenia na rzecz studentów oraz społeczności lokalnej w Suwałkach. W tym celu współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi, suwalskimi szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i średnimi oraz ze szkołami wyższymi.

 

Adres email Koła: sine.cura@pwsz.suwalki.pl

Adres do korespondencji:

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Sine Cura"

Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 10

16-400 Suwałki

 

Opiekunowie Koła:
Opiekun naukowy:
Opiekun organizacyjny: dr Marta Wiszniewska
 

Zarząd Koła:

Prezes: Weronika Lisowiec
Wiceprezes:
Wiceprezes:
Sekretarz:
Skarbnik:
 

Opiekunowie Koła w latach ubiegłych:

2011-2015 - Opiekun naukowy: dr hab. Maciej Perkowski
 

Skład Zarządu Koła w latach ubiegłych:

 

2014/2015: Prezes: Weronika Lisowiec, Wiceprezes: Magdalena Grzybowska, Wiceprezes: Wojciech Zoń, Sekretarz: Żaneta Siłkowska, Skarbnik: Karolina Jodzis

2013/2014: Prezes – Wojciech Zoń, Wiceprezes – Marcin Słomski, Sekretarz – Tomasz Pilecki, Skarbnik – Alicja Zofia Taraszkiewicz

2012/2013: Prezes – Wojciech Zoń, Wiceprezes – Tomasz Krzyżewski, Sekretarz – Tomasz Pilecki, Skarbnik – Alicja Zofia Taraszkiewicz

2011/2012:  Prezes – Wojciech Zoń, Wiceprezes – Tomasz Krzyżewski, Sekretarz – Tomasz Pilecki,


Sekcje w ramach Koła:

  • sekcja naukowo-badawcza
  • sekcja wolontariatu
  • sekcja dziennikarska
  • sekcja sportowa
Pliki do pobrania:
Sprawozdania
Biuletyny