Różnice programowe – najważniejsze informacje

Student musi uregulować różnice programowe wówczas gdy:

  • wraca na studia po urlopie
  • powtarza semestr
  • reaktywuje się na studia
  • przenosi się z innej uczelni

W takiej sytuacji student musi:

  • zgłosić się w Sekretariacie Instytutu
  • mieć uregulowaną opłatę za semestr (studia niestacjonarne)
  • mieć uregulowaną opłatę za powtarzanie semestru


Wszelkie pytania odnoście różnic programowych należy kierować bezpośrednio do Pracowników Dziekanatów poszczególnych Instytutów.