Rezygnacja – najważniejsze informacje
Studencie, aby zrezygnować ze studiów musisz:

  • w Sekretariacie Instytutu złożyć pisemną rezygnacje ze studiów (dokumenty do pobrania);
  • do rezygnacji dołączyć indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta oraz legitymację studencka;
  • zgłosić się do Biblioteki w celu otrzymania karty obiegowej, która należy dołączy do pisemnej rezygnacji ze studiów;

Odbiór dokumentów w Dziekanacie Instytutu.