zatwierdzenie Regulaminu Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

 

zmieniająca Uchwałę nr 45/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Suwałkach 

 

pozytywna opinia Senatu w sprawie zatrudnienia Pana dr inż. Bernarda Maciulewskiego na stanowisko Dyrektora Centrum Transferu Technologii

 

wprowadzenie polityki jakości badań w laboratoriach Centrum Transferu Technologii