ZAPROSZENIE

Zapraszam chętnych studentów PWSZ w Suwałkach, wszystkich kierunków do wstąpienia i uczestnictwa w pracach Studenckiego Koła Naukowego "Pro Medica", działającego przy Instytucie Ochrony Zdrowia PWSZ w Suwałkach.

Celami Koła są:

  1. Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy wśród studentów w dziedzinie opieki pielęgniarskiej oraz problematyki zdrowia i choroby.
  2. Rozwijanie zamiłowania i umiejętności do pracy naukowo-badawczej.
  3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych.
  4. Kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy i wdrażania nauki do praktyki.
  5. Tworzenie atmosfery promującej naukę i wiedzę medyczną.
  6. Popularyzacja indywidualnych osiągnięć Członków Koła.
  7. Integracja środowiska studenckiego i naukowego.
  8. Promowanie Instytutu Ochrony Zdrowia na forum uczelni oraz Uczelni na forum miasta i kraju.

Aktualnie uczestnicy SKN należą do 3 sekcji: pediatrycznej, chirurgicznej, laboratoryjnej.

Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje współpracy jak również oczekujemy od Was określenia nowych form działalności Studenckiego Koła Naukowego.

 

Opiekun naukowy
Dr n. med. Jarosław Kuczyński