Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2016/2017 wynosi:

  • 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na wszystkie kierunki studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na następujący numer konta:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 10

23 1240 5211 1111 0000 4928 9372

Wpłat można dokonywać we wszystkich placówkach bankowych i pocztowych na terenie całego kraju.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 

Szanowni Kandydaci, w związku z wieloma pytaniami uprzejmie informujemy, że opłaty rekrutacyjne księgowane są w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata w każdy piątek (kolejny po dokonaniu wpłaty).

Deklaracja w sprawie sposobu opłaty za studia niestacjonarne

Deklarację należy złożyć do odpowiedniego Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć.