Harmonogram Olsztyn staże opieka

 

PLAN ZAJĘĆ UCZESTNIKÓW KURSU:

„Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów"

Data

Godzina

Nazwisko wykładowcy

Treści zajęć

25.02.2017

9.00-9.45

K. Nojkampf

Rozpoczęcie kursu

Przedstawienie uczestnikom:

 • Celu kształcenia
 • Czasu trwania kształcenia
 • Sposobu organizacji kształcenia, regulaminu organizacyjnego
 • Sposobu sprawdzania efektów nauczania
 • Wykazu umiejętności i literatury
 • Harmonogramu zajęć teoretycznych i praktycznych
 • Miejsca i godzin konsultacji z kierownikiem kursu
 • Organizacji egzaminu końcowego

Rozdanie kart kursu specjalistycznego

 

 

9.00-14.00

 

14.10-19.00

K. Nojkampf

1.Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych

 

2.Podawanie leków przeciwnowotworowych

 

26.02.2017

9.00-11.25

 

11.25-14.55

K. Nojkampf

1. Podawanie leków przeciwnowotworowych.        

 

2.Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego

 

25.03.2017

9.00-10.30

 

10.40-19.00

K. Nojkampf

1. Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego.

 

2.Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu

 

26.03.2017

9.00-12.10

K. Nojkampf

1.Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu.

 

 

 


 

 

PLAN ZAJĘĆ UCZESTNIKÓW KURSU:

„Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów"

Data

Godzina

Nazwisko wykładowcy

Treści zajęć

1.04.2017

9.00-9.45

K. Nojkampf

Rozpoczęcie kursu

Przedstawienie uczestnikom:

 • Celu kształcenia
 • Czasu trwania kształcenia
 • Sposobu organizacji kształcenia, regulaminu organizacyjnego
 • Sposobu sprawdzania efektów nauczania
 • Wykazu umiejętności i literatury
 • Harmonogramu zajęć teoretycznych i praktycznych
 • Miejsca i godzin konsultacji z kierownikiem kursu
 • Organizacji egzaminu końcowego

Rozdanie kart kursu specjalistycznego

 

 

9.00-14.00

 

14.10-19.00

K. Nojkampf

1.Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych

 

2.Podawanie leków przeciwnowotworowych

 

2.04.2017

9.00-11.25

 

11.25-14.55

K. Nojkampf

1. Podawanie leków przeciwnowotworowych.        

 

2.Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego

 

22.04.2017

9.00-10.30

 

10.40-19.00

K. Nojkampf

1. Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego.

 

2.Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu

 

23.04.2017

9.00-12.10

K. Nojkampf

1.Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu.

 

 

 


 

 

Ze względu na gorący okres przedświąteczny rozpoczecie kursu nastąpi po Nowym Roku.
O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie jeszcze do końca roku.