Kierunek – ratownictwo medyczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie 3 – letnie

Ratownictwo medyczne - opis kierunku

Kierunek - pielęgniarstwo

Studia stacjonarne 3 – letnie licencjackie oraz pomostowe

Pielęgniarstwo - opis kierunku

Kierunek - kosmetologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne 3 – letnie licencjackie

Kosmetologia - opis kierunku

Kierunek - bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia stacjonarne i niestacjonarne 3 – letnie licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne - opis kierunku