Kierunek - finanse i rachunkowość

Studia stacjonarne licencjackie 3-letnie i niestacjonarne licencjackie 3-letnie

Specjalność: Rachunkowość w przedsiębiorstwie

Kierunek – ekonomia

Studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie 3-letnie

Ekonomia - opis kierunku
Ekonomia - plan studiów stacjonarnych
Ekonomia - plan studiów niestacjonarnych

Plan studiów Ekonomia profil Praktyczny
Plan studiów Ekonomia profil Praktyczny - obowiązuje od 01.10.2016

 

Kierunek - ekonomia (II stopnia)

Studia stacjonarne i niestacjonarne magisterskie 2-letnie

Specjalność:

  • Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

 

Ekonomia II stopień - opis kierunku
Ekonomia II - plan studiów stacjonarnych
Ekonomia II - plan studiów niestacjonarnych

Kierunek – filologia angielsko-rosyjska

Studia stacjonarne licencjackie 3-letnie i niestacjonarne licencjackie 3-letnie

Specjalność:

  • filologia angielska (specjalność główna) z filologią rosyjską (specjalność dodatkowa)

 

Filologia angielsko-rosyjska - opis kierunku
Filologia angielsko-rosyjska - plan studiów stacjonarnych
Filologia angielsko-rosyjska - plan studiów niestacjonarnych

Filologia angielsko-rosyjska - plan studiów stacjonarnych profil praktyczny

Filologia angielsko-rosyjska - plan studiów niestacjonarnych profil praktyczny

Kierunek – filologia angielsko-rosyjska 30+

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) 30 + popołudniowe.Specjalność:

  • filologia angielska (specjalność główna) z filologią rosyjską (specjalność dodatkowa)

 

Studia 30+ - oferta edukacyjna

Plan studiów 30+ FILOLOGIA stacjonarne, profil praktyczny

Kierunek – pedagogika

Studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie 3-letnie

Specjalności:

  • Pedagogika osób starszych
  • Nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym

 

 

Pedagogika - opis kierunku


Profil ogólnoakademicki:

Pedagogika osób starszych - plan studiów stacjonarnych
Pedagogika osób starszych - plan studiów niestacjonarnych
Pedagogika Nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym - plan studiów stacjonarnych
Pedagogika Nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym - plan studiów niestacjonarnych

Profil praktyczny:

Pedagogika plan studiów