AZS - Akademicki Związek Sportowy to najstarsza z istniejących organizacji studenckich. Powstał w 1909 roku i był wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu człowieka - sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również sprawnego fizycznie.

Klub Uczelniany AZS przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach został powołany 1 lutego 2006 r. na Walnym Zebraniu Założycielskim, z udziałem 19 członków założycieli wybrano 7 - osobowy zarząd.
Głównym zadaniem uczelnianego AZS jest szerzenie szeroko rozumianej kultury fizycznej, promowanie i propagowanie sportu akademickiego wśród studentów poprzez organizowanie i uczestnictwo w różnych imprezach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Pamiętając, że studia prócz nauki powinny zapewniać dostęp do czynnego wypoczynku, jak również kojarzyć ze wspomnieniami radosnych, sportowych przeżyć.

Celem klubu jest integracja studencka, rozwijanie umiejętności organizacyjnych co jest równoznaczne z przygotowaniem młodej osoby do pracy, do rozwiązywania problemów, do życia w przyszłym dorosłym życiu.

Dzięki przychylności władz miasta, a w szczególności panu prezydentowi miasta Suwałki Józefowi Gajewskiemu klub ma możliwość korzystania z obiektów sportowych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. duża i mała hala do gier zespołowych, basen jak również stadion lekkoatletyczny z nawierzchnią tartanową.