Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów i Finansistów


Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów i Finansistów  powstało w 2008 r. i działa przy Instytucie Humanistyczno – Ekonomicznym  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Celem spotkań jest poszerzanie wiedzy studentów z zakresu procesów zachodzących na różnych płaszczyznach rzeczywistości gospodarczej zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Poprzez wspólne, aktywne działanie członkowie Koła uczą się pracy w zespole, zdobywają nowe doświadczenia, a nawet przełamują własne słabości.

Studenckie Koło Naukowe Młodych Ekonomistów i Finansistów zajmuje się:

poszerzeniem wiedzy studentów PWSZ w  Suwałkach  i doskonaleniem ich umiejętności z zakresu procesów zachodzących na różnych płaszczyznach rzeczywistości gospodarczej,
inicjowaniem i wspieraniem  pracy naukowej i badawczej, twórczej i samokształceniowej w środowisku studenckim,
organizowaniem spotkań dyskusyjnych,
organizowaniem konferencji, wykładów, seminariów  i warsztatów związanych z tematyką odpowiednią do celów Koła,
rozwijaniem innych form aktywności naukowej studentów,
promowaniem Instytutu Humanistyczno – Ekonomicznego oraz całej Uczelni,
integracją środowiska studenckiego i naukowego.

Władze
Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Młodych Ekonomistów i Finansistów stanowią:

  1. Michał Brodowski - Przewodniczący
  2. Joanna Jastrzębska - Wiceprzewodnicząca
  3. Paulina Przekop - Sekretarz
  4. Konrad Wilczewski - Skarbnik


Opiekun naukowy:  dr Aneta Ejsmont
Koordynator koła naukowego: prof. dr hab. Aleksander Maksimczuk
Kontakt: kolo.naukowe.pwsz[at]gmail.com