LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
Kurs „ Wywiad i badanie fizykalne "
MŁAWA

Lp.

Imię

Nazwisko

Liczba uzyskanych pkt. z oceny

Zaliczenie testu

tak/nie

Zakwalifikowanie do udziału w  kursie

1.

Urszula Małgorzata

Ostrowska

73

Tak

Tak

2.

Agnieszka

Szewczak

73

Tak

Tak

3.

Aleksandra

Nowicka

73

Tak

Tak

4.

Dorota

Bucholska-Puszcyńska

72

Tak

Tak

5.

Agata

Świderska

71

Tak

Tak

6.

Wioleta

Gniada

71

Tak

Tak

7.

Milena

Merchel

70

Tak

Tak

8.

Iwona Lidia

Więciorkowska

69

Tak

Tak

9.

Ewa

Jabłońska

69

Tak

Tak

10.

Marzena

Chmielińska

69

Tak

Tak

11.

Joanna

Dębska Hatalewicz

69

Tak

Tak

12.

Renata Katarzyna

Niezgodzińska

68

Tak

Tak

13.

Barbara Teresa

Wiśniewska

68

Tak

Tak

14.

Małgorzata Anna

Sawlewicz

67

Tak

Tak

15.

Magdalena

Kamińska

67

Tak

Tak

16.

Olimpia Karolina

Siemianowska

66

Tak

Tak

17.

Klaudia

Pawłowska

66

Tak

Tak

18.

Bożena

Jędrzejewska

66

Tak

Tak

19.

Katarzyna

Cieślak

66

Tak

Tak

20.

Joanna

Jasińska

66

Tak

Tak

21.

Katarzyna

Gawenda

66

Tak

Tak

22.

Małgorzata

Szymańska

65

Tak

Tak

23.

Agnieszka

Rejniak

65

Tak

Tak

24.

Ewa

Ewertowska

65

Tak

Tak

25.

Iwona

Derbin

65

Tak

Tak

26.

Justyna

Długokińska

64

Tak

Tak

27.

Bożena Maria

Pargólska

64

Tak

Tak

28.

Anna Mariola

Falkowska

63

Tak

Tak

29.

Monika Izabela

Frankowska

63

Tak

Tak

30.

Karolina

Minitowska

63

Tak

Tak

31.

Honorata

Jaroszewska

62

Tak

Tak

32.

Kazimiera

Staniszewska

62

Tak

Tak

33.

Elżbieta

Kwiatkowska

61

Tak

Tak

34.

Hanna

Kaczmarczyk

61

Tak

Tak

35.

Anna Maria

Ucińska

61

Tak

Tak

36.

Katarzyna

Falkowska

60

Tak

Tak

37.

Elżbieta Hanna

Rzeplińska

60

Tak

Tak

38.

Irena Krystyna

Kawczyńska

58

Tak

Tak

39.

Kamila

Krysiak

58

Tak

Tak

40.

Iwona

Kołakowska

57

Tak

Tak

 

Lista rezerwowa uczestników zakwalifikowanych do udziału w kursie.

1.

Dorota

Bloch

57

Tak

 

2.

Bożena

Kacprzak

54

Tak

 

 


 

Lista uczestników w podziale na II edycje - kurs Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych w Mławie

 

I edycja

Lp.

Imię

Nazwisko

1.

Urszula Małgorzata

Ostrowska

2.

Agnieszka

Szewczak

3.

Aleksandra

Nowicka

4.

Dorota

Bucholska-Puszcyńska

5.

Agata

Świderska

6.

Wioleta

Gniada

7.

Milena

Merchel

8.

Iwona Lidia

Więciorkowska

9.

Ewa

Jabłońska

10.

Marzena

Chmielińska

11.

Joanna

Dębska Hatalewicz

12.

Renata Katarzyna

Niezgodzińska

13.

Barbara Teresa

Wiśniewska

14.

Małgorzata Anna

Sawlewicz

15.

Magdalena

Kamińska

16.

Olimpia Karolina

Siemianowska

17.

Klaudia

Pawłowska

18.

Bożena

Jędrzejewska

19.

Katarzyna

Cieślak

20.

Anna Mariola

Falkowska

 

II edycja

1.

Joanna

Jasińska

2.

Katarzyna

Gawenda

3.

Małgorzata

Szymańska

4.

Agnieszka

Rejniak

5.

Ewa

Ewertowska

6.

Iwona

Derbin

7.

Justyna

Długokińska

8.

Bożena Maria

Pargólska

9.

Monika Izabela

Frankowska

10.

Karolina

Minitowska

11.

Honorata

Jaroszewska

12.

Kazimiera

Staniszewska

13.

Elżbieta

Kwiatkowska

14.

Hanna

Kaczmarczyk

15.

Anna Maria

Ucińska

16.

Katarzyna

Falkowska

17.

Elżbieta Hanna

Rzeplińska

18.

Irena Krystyna

Kawczyńska

19.

Kamila

Krysiak

20.

Iwona

Kołakowska

 


 

Test kwalifikacyjny dopuszczający do kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych" w Mławie.

 

Test kwalifikacyjny dla osób zgłoszonych na kurs realizowany w woj. mazowieckim odbędzie się 26.10.2016 (środa) w Mławie, o dokładnej lokalizacji poinformujemy w oddzielnej wiadomości.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą dowodów osobistych na potwierdzenie tożsamości. Ponadto prosimy Uczestników o zgłaszanie się do członków komisji w celu dostarczenia ewentualnych brakujących dokumentów oraz dokonania ewentualnych uzupełnień w formularzach zgłoszeniowych.

Warunkiem dopuszczenia do kursu "Wywiad i badanie fizykalne" jest zaliczenie testu wstępnego obejmującego wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka (60 pytań i minimum zaliczające stanowi 60% prawidłowych odpowiedzi).

Wykaz literatury do testu:
- Traczyk W.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2013
- Maciejewski R., Torres K.: Anatomia czynnościowa. Wyd. Czelej, Lublin 2007

 


 

Informacja o zawieszeniu rekrutacji na kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne w woj.mazowieckim.

Z dniem 17.10.2016 zawieszamy rekrutację uczestników na kurs Wywiad i badanie fizykalne w woj. mazowieckim.