Ze względu na gorący okres przedświąteczny rozpoczecie kursu nastąpi po Nowym Roku - I edycja.
Decyzję o tym czy będzie realizowany I czy II stopień kursu
podejmie komisja kwalifikacyjna po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń.
O realizacji danego stopnia decydować będzie przeważająca liczba zgłoszeń.

 

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.