Harmonogram staży w ramach kursu Wywiad i badanie fizykalne 

Harmonogramy staży dla kursów realizowanych w Suwałkach i Olsztynie zostaną podane w najbliższym czasie.
Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie staży telefonicznie.

 

 


 

 

Rozpoczął się nabór na kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

 

Program kursu obejmuje 75h teoretycznych:

- badanie podmiotowe i  przedmiotowe osoby dorosłej w zakresie fizjologicznych funkcji narządów i układów (moduł podstawowy – 30h),

- w zakresie zaburzonych funkcji narządów i układów (moduł specjalistyczny – 35h),

- ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego (moduł diagnostyczny -10h)

oraz staż w postaci 25h zajęć praktycznych:

- oddział internistyczny – 10 h,

- oddział neurologiczny – 5h,

- oddział intensywnej opieki medycznej- 5h,

- oddział chirurgii – 5h.

Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.

Kurs realizowany będzie w 2 edycjach w każdym z województw: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i pomorskim.

 

Termin realizacji : I edycja sierpień-październik 2016

                             II edycja październik-grudzień 2016

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce pliki do pobrania. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przysyłanie formularza zgłoszeniowego na email: e.szymborska@pwsz.suwalki.pl, informacje szczegółowe : tel. 87 562 83 99