Rozpoczął się nabór na kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów.

Program kursu obejmuje 35 h teoretycznych:

- podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych,

-podawanie leków przeciwnowotworowych,

- objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego,

- opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu

oraz staż w postaci 35h zajęć praktycznych:

-  dla pielęgniarek oddział chemioterapii lub oddział onkologii stacjonarnej (25h) oraz

- oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium) (10h),

- dla położnych oddział chemioterapii stacjonarnej (10h),

- oddział ginekologii onkologicznej (15h) oraz

- oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium) (10h).

Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.

Kurs realizowany będzie w 2 edycjach w każdym z województw: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i pomorskim.

 

Termin realizacji : I edycja sierpień-październik 2016

                             II edycja październik-grudzień 2016

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce pliki do pobrania. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przysyłanie formularza zgłoszeniowego na email: e.szymborska@pwsz.suwalki.pl, informacje szczegółowe, tel. 87 562 83 99