Rozpoczął się nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. 

 

Program kursu obejmuje 135h teoretycznych:

- psychoonkologia w praktyce ,

- profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych,

- pielęgnowanie i rehabilitacja chorego onkologicznie,

- pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową, opieka paliatywna

oraz staż w postaci 105h  zajęć praktycznych:

- oddział chemioterapii (21h),

- oddział radioterapii (21h)

- oddział chirurgii onkologicznej (21h),

- oddział onkologii i hematologii dziecięcej (21h),

- hospicjum stacjonarne lub oddział opieki paliatywnej (21h).

Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.

Kurs realizowany będzie w 2 edycjach w każdym z województw: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i pomorskim.

 

Termin realizacji : I edycja wrzesień-grudzień 2016

                             II edycja grudzień-marzec 2017

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce pliki do pobrania. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przysyłanie formularza zgłoszeniowego na email: e.szymborska@pwsz.suwalki.pl, informacje szczegółowe : tel. 87 562 83 99