Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach posiada bogatą ofertę dydaktyczną, w której proponuje przyszłościowe kierunki studiowania, znaczące wiele  dla gospodarki państwa, a przede wszystkim dla regionu Suwalszczyzny. Kształcimy na 11 kierunkach w systemie I stopniowym, w tym na 3 inżynierskich oraz na 8 licencjackich w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. W naszej uczelni funkcjonują trzy wydziały, które kształcą na kierunkach:

 

 1. Wydział Humanistyczno- Ekonomiczny

Studia 30+ w trybie popłudniowym

 

 1. Wydział Politechniczny
 • Budownictwo
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo ekologiczne i energooszczędne
  • Budownictwo drogowe
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  • Inżynieria produkcji rolniczej
  • Przetwórstwo rolno-spożywcze
  • Zarządzanie środowiskiem
 • Transport
  • Eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych
  • Logistyka w transporcie

 

 1. Wydział Ochrony Zdrowia

 

 1. Wydział Medyczno-Społeczny w Giżycku