Koordynator ds. studiów podyplomowych
dr Aneta Ejsmont

tel. 502 266 672

e-mail: aneta.ejsmont@gmail.com
pokój nr 209 (w razie nieobecności jestem pod powyższym numerem telefonu)