Minimum kadrowe na kierunkach prowadzonych na Wydziale Politechnicznym
w roku akademickim 2016/2017

 

Budownictwo

1. prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk

2. dr hab. inż. Jerzy Szlendak

3. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek

4. dr inż. Władysław Ryżyński

5. dr inż. Wiesław Sarosiek

6. dr inż. Dorota Dworzańczyk-Krzywiec

7. dr inż. Mariusz Gnatowski

8. dr inż. Elżbieta Szafranko

9. dr inż. Ireneusz Ligocki

10. dr inż. Ludmiła Pietrzak

11. dr inż. arch. Tomasz Ołdytowski

12. mgr inż. Anna Krupa

13. mgr inż. Monika Malinowska

 

Transport

1. prof. dr hab. inż. Roman Hejft

2. dr hab. inż. Przemysław Simiński

3. dr hab. inż. Walenty Osipiuk

4. dr inż. Wiktor Jakubowski

5. dr inż. Jan Owsieniuk

6. dr inż. Wojciech Śliżewski

7. dr inż. Wiesław Wiszniewski

8. dr inż. Kanstantsin Miatluk

9. dr inż. Jan Galicki

10. dr inż. Tomasz Leszczuk

11. dr inż. Jerzy Ickiewicz

12. dr inż. Andrzej Borawski

13. mgr inż. Mariusz Misiukiewicz

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1. dr hab. inż. Sławomir Obidziński

2. dr hab. inż. Henryk Konopko

3. dr hab. inż. Walenty Osipiuk

4. dr inż. Joanna Szaciło

5. dr inż. Bernard Maciulewski

6. dr inż. Wojciech Śliżewski

7. dr Dorota Łangowska

8. dr inż. Tomasz Leszczuk

9. dr Aneta Ejsmont

10. dr inż. Elżbieta Wołejko

11. dr inż. Stanisław Korzeniowski

12. mgr Marta Matusiewicz

13. mgr inż. Mariusz Misiukiewicz

14. mgr inż. Urszula Chmielewska

 

Rolnictwo

1. dr hab. inż. Grzegorz Sowiński

2. dr hab. inż. Henryk Konopko

3. dr inż. Dorota Dec